Naše služby

Společnost UH STAV Vám nabízí jen ty nejkvalitnější služby v oboru stavebnictví.

UH STAV s.r.o. provádí veškeré občanské, bytové, drobné i průmyslové stavby, novostavby, rekonstrukce, dodávku rodinného domu na klíč. Realizuje i dílčí dodávky staveb, jako je zakládání stavby nebo dodávka hrubé stavby ať už se jedná o výstavby nebo rekonstrukce.
Našim zákazníkům navíc zajišťujeme komplexní služby - kompletní projektovou a architektonickou přípravu díla, inženýrskou činnost a realizaci celé stavby.

Realizace stavebních prací může být realizována jednak v přímé dodávce, kdy firma UH STAV je dodavatelem stavby nebo jako subdodavatel, kdy firma je pouze dílčím dodavatelem prací.

Projektová činnost

Nabízíme přípravu kompletního projektového řešení pro váš nový dům vlastními projektanty. Vyhotovíme vám prováděcí dokumentaci, dokumentaci pro stavební a územní řízení.

Inženýrská činnost

Zajistíme všechny činnosti spojené s vydáním stavebního povolení. Projednání s dotčenými orgány státní správy, správců sítí a ostatními účastníky správních řízení.

Rekonstrukce

Ke všem uvedeným službám zajišťujeme projektovou dokumentaci včetně povolení k realizaci a veškerou stavební připravenost.
Stačí jen začít.

FASÁDNÍ SYSTÉMY, ZATEPLENÍ OBJEKTŮ

Stavební firma UH STAV je v seznamu odborných dodavatelů MŽP v rámci akce Zelená úsporám.
Na základně námi provedení prací, můžete zažádat o finanční podporu v rámci tohoto programu.

Program Zelená úsporám je mimo jiné zaměřen na investice do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. Z programu je podporováno kvalitní zateplení rodinných domů.

Více informací o programu naleznete: www.zelenausporam.cz